Wie zijn we?

We behoren tot 1 van de 10 clubs van de ‘Professional Women’s Association’ Belgium vzw, een groepering van gemotiveerde professioneel actieve vrouwen.
In Roeselare heet onze afdeling de Rollarienses, waar Gelijkheid, Vrouwelijkheid, Persoonlijkheid, Verbondenheid centraal staan.

We tellen 43 leden, met stijl en interesses in mens en wereld.

Stichtingsdatum: Februari 1988.

“Rollarienses” was de benaming van de vrouwelijke inwoners van de stad Roeselare, die volgens een oude sage door de reus Rolarius werd gesticht. Rolarius beheerste de scheepvaart op de Mandel en leidde de stad met kracht en wijsheid.

Onze vereniging, nationaal en in clubverband, wil zich inzetten voor gelijke kansen en gelijkwaardige posities van de vrouw op maatschappelijk, economisch en politiek vlak.

Op een vaste avond in de maand organiseert onze club, de Rollarienses, bijeenkomsten op een vaste locatie, waar voordrachten over diverse, aktuele onderwerpen worden gehouden.
Jaarlijks wordt in ons programma een bedrijfsbezoek of culturele happening ingelast.

Ook onze partners worden jaarlijks uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering en naar aanleiding van bepaalde voordrachten worden inkomsten gegenereerd voor het sociale doel.
In de zomertijd is er een uitstap voorzien.

Het jaar wordt telkens afgesloten met een algemene ledenvergadering, waarop de jaarbalans wordt toegelicht, waarop om de 2 jaar het nieuwe bestuur wordt verkozen en waarop het programma van het volgend jaar wordt toegelicht.

De lustrums worden met speciale happenings in feest gezet. In 2013 vierden we ons Lustrum (25 jaar bestaan).

Tweejaarlijks wordt een bestuur aangesteld dat de organisatie behartigt van de diverse activiteiten en contacten. Ook op nationaal vlak zijn we actief door deel te nemen aan interclubactiviteiten, waar ook afgevaardigden van diverse verenigingen en interessante professionele gasten aanwezig zijn.

Inschrijven activiteiten